Separatory MAK-B

Separatory koalescencyjne MAK-B przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. Separator koalescencyjny zatrzymuje zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator oleju MAK-B przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.


Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:
– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych.

 

BUDOWA

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów oleju są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-B wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników zabezpieczone są specjalnymi ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.


Rodzina separatorów oleju MAK-B obejmuje:
MAK-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny.
MAKO-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.
MAKH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.
MAKOH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

Separator koalescencyjny MAK-B posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych:
– instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
– dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
– sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
– układy do pomiaru natężenia przepływu,
– regulatory przepływu,
– klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
– przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

 

 

 

 

Po więcej informacji na temat separatorów ropopochodnych, kolescencyjnych odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.