Separatory MAK-WP

Separatory koalescencyjne MAK-WP zintegrowane z komorą pompową przeznaczone są do zabudowy wolnostojącej lub podziemnej (specjalnie do zabudowy w parkingach podziemnych kompleksów handlowych), przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W separatorach koalescencyjnych MAK-WP zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny MAK-WP przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Układ tłoczny separatora MAK-WP zapewnia podniesienie ścieków oczyszczonych do wymaganej wysokości, gdy nie ma możliwości odprowadzenia grawitacyjnego.

 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Wyposażenie podstawowe układu stanowi osadnik i separator (króciec przyłączeniowy PE lub PVC z uszczelką i deflektorem, osadnik zawiesin i przedział separacji cieczy lekkich, wkład koalescencyjny z koszem nośnym ze stali nierdzewnej, auto-zamknięcie odpływu) oraz komora pomp* (króciec przejściowy PE z deflektorem, układ hydrauliczny pompy - pompa zatapialna z pływakiem, sterowanie z sygnalizacją awarii, zawór zwrotny, zawór odcinający kulowy, szybkozłącze do wyciągania pompy, przewód tłoczny i armatura ze stali nierdzewnej).

 

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do zabudowy:
– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym, MAK-P,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych, MAK-P,
– wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających, MAK-WP.

 

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-P w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8. Prostopadłościenne zbiorniki separatorów MAK-WP wykonane są z płyt polietylenowych wysokiej gęstości PE-HD. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

Separatory koalescencyjne MAK-P i MAK-WP posiadają bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych:
– w opcji układ sterowania AKPiA z czujnikami poziomu,
– instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
– dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
– sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
– układy do pomiaru natężenia przepływu,
– regulatory przepływu,
– klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
– przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

 

 

Po więcej informacji na temat separatorów ropopochodnych, koalescencyjnych odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.

 

* Układ tłoczny dobierany jest indywidualnie na podstawie parametrów wskazanych przez klienta w zapytaniu lub w projekcie.