NT-OIL-3

Przyrząd NT-OIL-3 do pomiaru grubości warstwy olejów mineralnych w separatorach

Zastosowanie
Urządzenie pomiarowe NT-OIL-3 służy do określenia grubości warstwy olejów wyflotowanych w separatorach substancji ropopochodnych stosowanych do oczyszczania zaolejonych ścieków opadowych  lub technologicznych. Skuteczność działania separatora substancji ropopochodnych jest ściśle uzależniona od jego prawidłowej eksploatacji, wymagającej systematycznej kontroli grubości warstwy wyflotowanych substancji olejowych. Pomiar grubości warstwy zatrzymanego w separatorze oleju umożliwia oszacowanie objętości oleju koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OIL-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy ropopochodnych bez konieczności wchodzenia do wnętrza separatora. Przyrząd umożliwia łatwe, dokładne wykonanie pomiaru grubości warstwy substancji olejowych zgromadzonych w urządzeniach flotacyjnych nawet przy dużych zagłębieniach urządzeń i małej średnicy otworów kontrolnych.

Budowa i zasada działania

Przyrząd NT-OIL-3 składa się z wyskalowanego przymiaru wyposażonego w czujnik elektroniczny oraz modułu sygnalizacyjnego. Przymiar chroniony jest osłoną, która po zdjęciu może służyć jako jego przedłużacz. Czujnik znajduje się w rurze z tworzywa sztucznego wyposażonej w skalę. Czujnik zlokalizowany na końcu przymiaru reaguje na rodzaj medium, z którym ma kontakt. Jeżeli czujnik jest zanurzony w warstwie oleju, to NT-OIL-3 nie przekazuje na zewnątrz żadnych sygnałów. W momencie zetknięcia z powierzchnią wody NT-OIL-3 generuje sygnał dźwiękowy. Grubość warstwy oleju równą długości przymiaru oblepionej olejem odczytuje się  wykorzystując skalę przymiaru.

Parametry techniczne
Dokładność pomiaru:  0,1cm.
Minimalna grubość mierzonej warstwy oleju:  0,5cm.
Maksymalna grubość mierzonej warstwy oleju:  50cm.
Bateria zasilająca:  9V.
Długość przymiaru w wykonaniu standardowym:
                      - 3.0m z przedłużaczem


 

         

1 NT-OIL-3-instrukcja Pobierz
2 NT-OIL-3-rysunek Pobierz