Oferta

Zapraszamy  do zapoznania się z ofertą firmy NavoTech Inżynieria Środowiska.

Oferta firmy podzielona jest na trzy grupy główne obejmujące swoim zakresem następujące zagadnienia:

 

PRZEMYSŁ - oferta indywidualnych, jednostkowych instalacji i układów technologicznych oczyszczania, uzdatniania wody i ścieków,  realizacja projektów i zleceń według przedstawionych nam technologii, autorskie i niestandardowe urządzenia i instalacje spełniające konkretne potrzeby inwestora lub projektu do zastosowania w różnych branżach i gałęziach przemysłu. 

 

PRODUKTY -  oferta instalacji, urządzeń i elementów typowych w produkcji NavoTech do stosowania w branży wod-kan, posiadamy najbardziej rozbudowany i elastyczny program produkcji separatorów substancji ropopochodnych w Polsce, specjalizujemy się w odzysku wody deszczowej i oczyszczaniu ścieków, śledząc rozwój dostępnych technologii doskonalimy i wprowadzamy nowe rozwiązania. Potwierdzeniem prowadzonej polityki jakościowej i środowiskowej są uzyskane atesty i aprobaty techniczne wydane przez właściwe Instytuty Badawcze.

 

USŁUGI I SERWIS - oferta w zakresie serwisu, przeglądów instalacji i urządzeń objętych ofertą NavoTech jak również innych producentów, sprzedaży urządzeń pomocnych przy serwisie i obsłudze instalacji, usługi spawania i zgrzewania doczołowego elementów PE, PVC, PP.