Serwis oczyszczalni


Serwis i przegląd oczyszczalni ma na celu przedłużenie żywotność urządzenia, prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji urządzenia, jak również minimalizację awarii. Okresy serwisowania są ustalane indywidualnie w zależności od typu urządzenia. Zakres prac w trakcie prowadzenia bieżącego serwisu oczyszczalni jest bardzo zróżnicowany i zależny od typu urządzenia, zastosowanej technologii, itd.

Do podstawowych czynności serwisowych należą:
- pomiar substancji mineralnych (szlam) w zbiorniku retencyjnym,
- czyszczenie wirników pomp i kontrola pracy układów tłocznych,
- czyszczenie czujników poziomu,
- czyszczenie filtra powietrza,
- kontrola pracy układu napowietrzania,
- kontrola pracy układu sterowania,
- pomiar ilości tlenu w osadzie czynnym,
- pomiar ilości osadu czynnego w reaktorze,
- akredytowane analizy fizyko-chemiczne ścieków,
- czyszczenie zbiorników,
- pomiar poboru prądu urządzeń elektrycznych.