Wysokosprawny osadnik PRIM

W miejscach szczególnie obciążonych zawiesiną mineralną (np. kopalnie, żwirownie, cementownie) lub organiczną (np. piekarnie, młyny) stosowane są wysokosprawne osadniki dekantacyjne zawiesin mineralnych o nazwie PRIM. W osadnikach PRIM wykorzystano proces dekantacji wykonywany dla skrócenia czasu oczyszczenia fazy ciekłej.

 

Rodzina wysokosprawnych osadników PRIM obejmuje:
PRIM-PE – osadniki z polietylenu w kształcie walca o osi poziomej, wydajność nominalna od 6 do 300 [l/s],
PRIM-B – osadniki z betonu w kształcie walca o osi pionowej, wydajność nominalnaod 6 do 300 [l/s].

 

BUDOWA

Monolityczne zbiorniki osadników PRIM wykonane są:

- PRIM-B z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8 i mrozoodporności F-150. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników zabezpieczone są specjalnymi ochronnymi,

- PRIM-PE z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN2÷SN8. Proponowane osadniki są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Osadniki według wymagań projektu mogą być stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Według wymagań projektu, uzgodnień urzędowych lub potrzeb inwestora osadnik zawiesin PRIM może być wyposażony dodatkowo:

- w instalacje opróżniające NT-U ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę osadników,

- sondy pomiarowe ilości zgromadzonych zawiesin z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym i powiadomieniem GSM,

- klapy lub zawory zwrotne końcowe,

- układy do pomiaru natężenia przepływu, regulatory przepływu.