Produkty

PRODUKTY -  oferta instalacji, urządzeń i elementów typowych w produkcji NavoTech do stosowania w branży wod-kan, posiadamy najbardziej rozbudowany i elastyczny program produkcji separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczy, specjalizujemy się w odzysku wody deszczowej i oczyszczaniu ścieków, śledząc rozwój dostępnych technologii doskonalimy i wprowadzamy nowe rozwiązania. Potwierdzeniem prowadzonej polityki jakościowej i środowiskowej są uzyskane atesty i aprobaty techniczne wydane przez właściwe Instytuty Badawcze.

Oferujemy swoją pomoc w doborze urządzeń i uzgadnianiu projektów, według potrzeb udostępniamy branżystom dokumentację, gotowe rozwiązania i rysunki w dowolnych formatach graficznych. Oferta firmy skierowana jest do Projektantów, Wykonawców, Inwestorów jak również Klienta Indywidualnego, zapraszamy do przejrzenia oferty produktowej i kontaktu z naszymi przedstawicielami.

 

Dodatkowo informujemy, że dzięki wsparciu i uczestnictwu naszej firmy w projekcie: "Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez NavoTech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów", który współfinansowany jest przez przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, firma NavoTech oferuje naszym Klientom ulepszone produkty, w tym:

  • Separatory typoszeregu MAK-II-PE
  • Separatory MAK-W-P
  • Separatory LIPO HC
  • Zbiorniki TOR
  • Pręt spawalniczy

Przy produkcji ww. urządzeń oferowanych przez NavoTech Inżynieria Środowiska oraz dzięki wsparciu Unii Europejskiej wykorzystywane są nowo zakupione maszyny, dzięki którym stale podnosimy jakość oferowanych wyrobów, możemy zwiększać moce produkcyjne, stając się bardziej konkurencyjnym partnerem na rynku.