Przyrządy kontrolno pomiarowe

Firma NavoTech w zakresie swoich produktów posiada wiele urządzeń kontrolno-pomiarowych służących do pomiarów poziomu, detekcji przepełniania, pomiarów warstwy zawiesiny mineralnej, olejowej.
Nasze urządzenia pracują przy zapewnieniu zasilania elektrycznego,  posiadamy również urządzenia zasilane energią słoneczną SOLAR oraz poprzez zasilanie bateryjne.

Poniżej przedstawiamy oferowane urządzenia:

- NT-SYG-MAX
urządzenie alarmujące poziom maksymalny w zbiornikach bezodpływowych

- NT-SYG-MINI
urządzenie alarmujące poziom minimalny w zbiornikach bezodpływowych

- NT-SB
urządzenie alarmujące do szamba bezodpływowego - zasilanie bateryjne

- NT-OIL-3
mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy olejów mineralnych

- NT-OSI-3
mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy zawiesin mineralnych

- NT-SET
pomiar max warstwy oleju

- NT-SET-R6
pomiar max warstwy oleju oraz poziomu spiętrzenia

- NT-SET-SN-SD
pomiar grubości warstwy oddzielanej oraz poziomu zawiesiny mineralnej

- NT-LAB
lampka alarmowa z buczkiem do urządzeń alarmowych

- NT-ACID-K
czujnik wartości granicznej do neutralizatora kwasów: sonda + sterownik z alarmem

- NT-ACID
czujnik wartości granicznej do neutralizatora kwasów: sonda + sterownik

- NT-LIP
czujnik pomiaru grubości warstwy tłuszczu

- NT-SOL
urządzenie alarmujące NT-SET-R6 z zasilaniem solarnym

- NT-SOL-GSM
urządzenie alarmujące NT-SET-R6 z zasilaniem solarnym i GSM