Separatory SL-FOZP

Separatory lamelowe SL produkowane w firmie NavoTech przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych (oleje, smary, benzyny itp.). Ze względu na duże przepustowości do 6000 [l/s], separatory lamelowe SL znajdują zastosowanie w systemach oczyszczania wód deszczowych pochodzących z układów zlewni miejskich, w sieciach deszczowych zakładów przemysłowych czy baz sprzętowych, w systemach odwodnienia dróg, a także parkingów, placów manewrowych itp.

 

Zalety podstawowe stosowania separatorów SL:
– możliwość stosowania, na dużych zlewniach miejskich, kompletnych urządzeń zintegrowanych (osadnik i separator) bez utraty sprawności i parametrów pracy całego układu (do 6000 [l/s]),
– możliwość wykonania i przyłączenia do separatorów dużych kolektorów deszczowych o średnicy nominalnej do 1600 mm,
– małe zagłębienie separatorów przy dużej objętości roboczej układu,
– do stosowania w terenie obciążonym ruchem kołowym do 100 [kN/oś],
– do stosowania w terenie występowania szkód górniczych do IV kategorii włącznie,
– do stosowania przy kanalizacji o zagłębieniu do 8 m poniżej rzędnej terenu.

 

BUDOWA

Separator lamelowy SL  wykonany jest w zbiorniku, w kształcie walca o osi poziomej, według wymagań projektu wykonywane są w następującej wersji materiałowej:
POLIETYLENOWE zbiorniki separatorów SL – polietylen wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.
STALOWE zbiorniki separatorów SL – stal konstrukcyjna z dodatkowym żebrowaniem poprzecznym uzyskuje wysoki wskaźnik wytrzymałości. Powierzchnia separatorów zabezpieczona jest powłokami fenolowo – epoksydowymi na bazie żywic (powłoki ochronne rekomendowane w Rejestrze Lloyda).
STALOWE SPIRALNE zbiorniki separatorów SL – stalowe rury spiralnie karbowane pokryte obustronnie warstwą polimeru TrenchCoating co znacznie podnosi ich odporność antykorozyjną. Rury spiralne oraz wykonane z nich separatory mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.
LAMINATOWE (GRP) zbiorniki separatorów SL – tworzywo sztuczne, laminaty poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym. Najmniejsze urządzenia w typoszeregu przy rozładunku i montażu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Zastosowane w separatorach lamelowych wielostrumieniowe wkłady lamelowe odporne są na rozkład biologiczny i działanie substancji ropo­pochodnych. Otwory rewizyjne separatorów przystosowane do zabudowy systemowymi studzienkami włazowymi lub kręgami betonowymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

 

Rodzina separatorów SL obejmuje:
SL-FOZ  wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych,
SL-FOZ-K  wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, zintegrowany z klapą zwrotną,
SL-FOZP  wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10,
SL-FOZP-K  wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10, zintegrowany z klapą zwrotną.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Separatory lamelowe SL posiadają bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projek­tów i uzgodnień urzędowych:
– instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
– sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych zgromadzonych w separatorze, z systemem alarmo­wym dźwiękowym i/lub świetlnym (NT-SET, NT-OS),
– zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
– układy do pomiaru natężenia przepływu z regulatorami przepływu.

 

 

Po więcej informacji na temat separatorów ropopochodnych, lamelowych odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.