Separatory ropopochodnych


Początek działalności firmy NavoTech to przede wszystkim produkcja separatorów ropopochodnych, a do dzisiaj kilkanaście tysięcy wyprodukowanych urządzeń (separatory koalescencyjne, lamelowe, wirowe) wydajności od 0,1 do 800 l/s przepływu nominalnego.

 

Typoszeregi urządzeń do separacji cieczy lekkich są badane według procedury normy PN-EN 858 na stacji prób o wydajności 150 l/s wybudowanej na terenie firmy NavoTech. Badana jest sprawność procesowa separacji zanieczyszczeń i wydajność hydrauliczna, szczegółowo określamy wysokość progów przelewowych na przelewach burzowych.

 

W naszej ofercie mamy między innymi separatory:
- o dowolnych wydajnościach wskazanych przez projekt (wykonany najmniejszy 0,2 [l/s] i największy  4500 [l/s]),
- do zabudowy wolnostojącej lub podziemnej (z możliwością posadowienia w ciągach komunikacyjnych z ruchem kołowym, w IV kategorii szkód górniczych),
- w dowolnym wykonaniu materiałowym (polietylen PE-HD, beton C35/45, laminat GRP, stal węglowa lub stal chromoniklowa),
- o dowolnych kształtach według warunków miejscowych (prostopadłościany, walczaki o osi poziomej lub pionowej).

 

W ofercie naszej firmy znajdują następujące typoszeregi separatorów:

- MAK-PE   wykonany z polietylenu,

- MAK-B   wykonany z betonu,

- MAK-P   wolnostojący, wykonany z polietylenu,

- SL-FOZP   dużych wydajności, wykonany z polietylenu lub stali,

- SDL   wykonany z betonu lub polietylenu.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

W zależności od wymagań projektowych i uzgodnień branżowych:

– instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
– dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
– sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
– układy do pomiaru natężenia przepływu,
– regulatory przepływu,
– klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
– przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.Separator MAK-PE


Separatory koalescencyjne MAK-PE przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W separatorach koascencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny MAK-PE przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-PE w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.

 

Rodzina separatorów MAK-PE obejmuje:

MAK-PE - wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny.

MAKO-PE - wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.

MAKH-PE - wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.

MAKOH-PE - wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

 

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych.Separator MAK-B


Separatory koalescencyjne MAK-B przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. Separator koalescencyjny zatrzymuje zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator oleju MAK-B przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów oleju są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-B wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8.

 

Rodzina separatorów oleju MAK-B obejmuje:

MAK-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny.

MAKO-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.

MAKH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.

MAKOH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

 

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej również w terenie występowania szkód górniczych.Separator MAK-P


Separatory koalescencyjne MAK-P zintegrowane z komorą pompową przeznaczone są do zabudowy wolnostojącej MAK-WP lub podziemnej MAK-P (specjalnie do zabudowy w parkingach podziemnych kompleksów handlowych), przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W separatorach koalescencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Układ tłoczny separatora MAK-P i MAK-WP zapewnia podniesienie ścieków oczyszczonych do wymaganej wysokości, gdy nie ma możliwości odprowadzenia grawitacyjnego.

 

Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-P w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.
Prostopadłościenne zbiorniki separatorów MAK-WP wykonane są z płyt polietylenowych wysokiej gęstości. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Rodzina separatorów MAK-P obejmuje:

MAK-P    do zabudowy podziemnej, wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, komorę pomp z układem tłocznym i szafą sterującą,

MAK-WP    do zabudowy wolnostojącej, wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, komorę pomp z układem tłocznym i szafą sterującą.

 

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do zabudowy:

– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym, w terenie występowania szkód górniczych, MAK-P,

– wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających, MAK-WP.Separator SL


Separatory lamelowe SL produkowane w firmie NavoTech przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych (oleje, smary, benzyny itp.). Ze względu na duże przepustowości hydraulicznej do 10 000 [l/s], separatory lamelowe SL stosowane są w systemach oczyszczania wód deszczowych pochodzących z układów zlewni miejskich, w sieciach deszczowych zakładów przemysłowych czy baz sprzętowych, w systemach odwodnienia dróg, a także parkingów, placów manewrowych itp.

 

Zalety podstawowe stosowania separatorów SL:
– możliwość stosowania, na dużych zlewniach miejskich, kompletnych urządzeń zintegrowanych (osadnik i separator) bez utraty sprawności i parametrów pracy całego układu (do 10 000 [l/s]),
– możliwość wykonania i przyłączenia do separatorów dużych kolektorów deszczowych o średnicy nominalnej do 1600 mm,
– małe zagłębienie separatorów przy dużej objętości roboczej układu i najwyższej sprawności separacji zanieczyszczeń,
– do stosowania w terenie obciążonym ruchem kołowym do 100 [kN/oś],
– do stosowania w terenie występowania szkód górniczych do IV kategorii włącznie,
– do stosowania przy kanalizacji o zagłębieniu do 8 m poniżej rzędnej terenu.

 

Separator lamelowy SL  produkowany jest w zbiornikach, w kształcie walca o osi poziomej, w następującej wersji materiałowej:

POLIETYLENOWE zbiorniki separatorów SL-PE: polietylen wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.

STALOWE SPIRALNE zbiorniki separatorów SL-R: stalowe rury spiralnie karbowane pokryte obustronnie warstwą polimeru TrenchCoating co znacznie podnosi ich odporność antykorozyjną. Rury spiralne oraz wykonane z nich separatory mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.

 

Rodzina separatorów SL obejmuje:

SL-FOZ-R  zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych,

SL-FOZP-R zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10,

SL-FOZ-K-R  zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, zintegrowany z klapą zwrotną,

SL-FOZP-K-R  zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10, zintegrowany z klapą zwrotną.

SL-FOZ-PE  zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych,

SL-FOZP-PE zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10,

SL-FOZ-K-PE  zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, zintegrowany z klapą zwrotną,

SL-FOZP-K-PE  zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy - koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10, zintegrowany z klapą zwrotną.Separator SDL


Separatory lamelowe, koalescencyjne SDL przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. Separator lamelowy, koalescencyjny zatrzymuje zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator oleju SDL przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów oleju są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów SDL wykonane są:

– z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8,

– z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.

 

Rodzina separatorów oleju SDL obejmuje:

SDL-B  z betonu, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,

SDL-B  z betonu, osadnik zawiesin mineralnych, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,

SDL-PE  z polietylenu, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,

SDL-PE  z polietylenu, osadnik zawiesin mineralnych, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,

 

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej również w terenie występowania szkód górniczych.MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Wyposażenie dodatkowe separatorów

Katalog: Separatory ropopochodnych