Wyposażenie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych


Instalacje wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wysoko agresywne medium lub środowisko zewnętrzne wyklucza zastosowanie instalacji wykonanych z popularnych materiałów w tym ze stali kwasoodpornej

Poza przewodami wentylacyjnymi wykonujemy:

- armaturę: przepustnice, klapy zwrotne;

- urządzenia towarzyszące: płuczki, skrubery itp.

- montaże instalacji na obiekcie u klienta

Instalacje wentylacyjne NavoTech ze względu na właściwości użytych do ich budowy tworzyw sztucznych charakteryzują się następującymi zaletami:

- chemoodporność,

- całkowita antykorozyjność,

- niższa masa własna( w odniesieniu do instalacji stalowej),

- koszt kilkukrotnie mniejszy od instalacji wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

- możliwość dowolnego kształtowania przekroju kanału przy zachowaniu niskich kosztów oraz masy elementów

- możliwość wykonania elementów w wersji niepalnej oraz antystatycznej

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Instalacje wentylacyjne