Czyszczenie urządzeń WOD-KAN


W trakcie prowadzenia serwisu urządzeń wod-kan powstaje szereg odpadów, które należy okresowo usunąć z urządzenia oraz przetransportować do miejsca utylizacji lub recyklingu. Czynność ta jest obowiązkowa zarówno z perspektywy poprawności działania układu jak również z perspektywy obowiązujących regulacji prawnych. Chcąc prowadzić kompleksowy serwis zarówno pod kątem przeglądów urządzeń wod-kan jak i gospodarki odpadowej, firma NavoTech podjęła się współpracy z wieloma zakładami gospodarki komunalnej, dzięki czemu szybko reagujemy na problemy użytkowników.

Standardowy zakres prac przy czyszczeniu zbiorników urządzeń wod-kan.:
- odpompowanie zawartości zbiornika,
czyszczenie zbiornika pod ciśnieniem,
- odpompowanie powstałych odcieków,
transport i utylizacja (lub recykling) odpadów,
- wydanie karty przekazania odpadu lub protokołu z wykonanych prac.