Serwis przepompowni


„Sercem” każdej przepompowni są pompy i ich układy tłoczne. Są to moduły najbardziej narażone na efekt eksploatacji i w związku z tym powinny być okresowo czyszczone i stan ich pracy kontrolowany.
Pompy sterowane są najczęściej poprzez sondy pływakowe zanurzone w ściekach, mające tendencję do oblepiania tłuszczem, co zaburza pracę tych urządzeń i całej przepompowni.

Podstawowe czynności serwisu i przeglądu przepompowni:
czyszczenie wirników pompy i kontrola pracy układów tłocznych,
- czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej,
- kontrola pracy wentylacji mechanicznej,
- kontrola pracy układu sterowania,
- kontrola pracy zasuw odcinających,
- kontrola pracy zaworów zwrotnych,
- kontrola kompletności podzespołów urządzenia,
- kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie,
- pomiar poboru prądu pomp.