Separator tłuszczu LIPO z polietylenu

Separatory tłuszczy LIPO z polietylenu przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalnych z tłuszczy powstających w  barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. W separatorach zatrzymywane są zawiesiny organiczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Separator  tłuszczu LIPO przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Separator tłuszczu LIPO przeznaczony jest do zabudowy:
– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych,
– wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.

 

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów tłuszczu LIPO w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie sztywności SN2÷SN8 lub zbiorników z polietylenu linearnego przy zabudowie wolnostojącej. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Rodzina separatorów LIPO z polietylenu obejmuje:
LIPO-W - separator tłuszczu do zabudowy wolnostojącej.
LIPO-TW - separator tłuszczu do zabudowy wolnostojącej zintegrowany z osadnikiem.
LIPO - separator tłuszczu do zabudowy podziemnej.
LIPO-T - separator tłuszczu do zabudowy podziemnej zintegrowany z osadnikiem.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI
Separator tłuszczu LIPO z polietylenu posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych i potrzeb inwestora:
- zintegrowane z separatorem pompownie ścieków,
- instalacje opróżniające ułatwiające czyszczenie i obsługę separatorów (NT-UO),
- automatyczne urządzenia do spłukiwania ścian zbiornika,
- komory szlamowe zwiększonej pojemności przy występowaniu nadmiernych ilości zawiesin,
- filtry zapachów z wkładem węglowym,
- sondy pomiarowe ilości zawiesin i tłuszczy zgromadzonych w separatorze, z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
- układy pomiarowe natężenia przepływu,
- wentylację mechaniczną.

 

 

Po więcej informacji na temat separatorów odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.