Przepompownie przydomowe

Firma NavoTech posiada w swojej ofercie przepompownie przydomowe:

 • ścieków sanitarnych - NT-NAVOS
 • wód deszczowych - NT-NAVIK

Przepompownia NT-NAVOS pozwala na tanie i efektywne przepompowywanie ścieków sanitarnych. Zaprojektowana zostala dla pojedynczych domów lub grup zabudowań. Nie ma zastosowania w instalacjach przemysłowych czy sieciach miejskiej kanalizacji, dla których polecamy przepompownie typu NAVO. Dopływające grawitacyjnie do przepompowni NT-NAVOS ścieki, dzięki zastosowanej w układzie wysokiej jakości pompie zatapialnej wykonanej ze stali nierdzewnej mogą być podnoszone na wyższy poziom i na dalsze odległości. Pracą pompowni steruje szafa AKPiA wyposażona w zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz zwarciowo-przeciążeniowe. W zbiorniku zamontowane są wyłączniki pływakowe:

 • poziom minimum (suchobieg) - wyłącz pompę
 • poziom maksimum - załącz pompę
 • poziom alarmowy - sygnał alarmowy (włącza się sygnalizator dźwiękowo-optyczny)

Przepompownia ścieków sanitarnych NT-NAVOS jest kompletnym urządzeniem gotowym do montażu, składającym się z następujących elementów:

 1. zbiornik przepompowni w kształcie walca o osi pionowej wykonany z PEHD na bazie dwuściennej, strukturalnej, spiralnej rury o wysokiej sztywności obwodowej; zbiornik nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych i zabiegów konserwacyjnych, jest obojętny dla środowiska naturalnego;
 2. układ technologiczny pompowy: pompa zatapialna, armatura zwrotno-odcinająca, układ tłoczny wykonany z polietylenu;
 3. przyłącze wentylacji grawitacyjnej;
 4. szafa zasilająco-sterownicza AKPiA

 

ZALETY:

 • niskie koszty inwestycyjne
 • brak uciążliwości dla otoczenia
 • niskie zużycie energii
 • minimalne zapotrzebowanie terenu
 • niewielka waga
 • szybka realizacja dostawy i montażu
 • wysoka trwałość i niezawodność działania urządzenia
 • nie wymaga stałej i wykwalifikowanej obsługi

---------------------------------------------------------------------------

Przepompownia wód deszczowych NT-NAVIK pozwala na tanie i efektywne przepompowywanie ścieków deszczowych i wód drenażowych. Zaprojektowana dla pojedynczych domów lub grup zabudowań, podobnie jak NT-NAVOS nie ma zastosowania w instalacjach przemysłowych czy sieciach miejskiej kanalizacji deszczowej. Dopływające grawitacyjnie do przepompowni NT-NAVIK ścieki deszczowe dzięki zastosowanej w układzie wysokiej jakości pompie zatapialnej ze stali nierdzewnej mogą być podnoszone na wyższy poziom i na dalsze odległości. Pompa posiada zabezpieczenie przed przeciążeniami termicznymi, pracą pompowni steruje wyłącznik pływakowy zamontowany do pompy:

 • poziom minimum (suchobieg) - wyłącz pompę
 • poziom maksimum - załącz pompę
 • poziom alarmowy - sygnał alarmowy - włącza się sygnalizator dźwiękowo-optyczny.

Przepompownia NT-NAVIK jest kompletnym urządzeniem gotowym do montażu, składającym się z następujących elementów:

 1. zbiornik przepompowni w kształcie walca o osi pionowej wykonany z PEHD na bazie dwuściennej, strukturalnej, spiralnej rury o wysokiej sztywności obwodowej; zbiornik nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych i zabiegów konserwacyjnych, jest obojętny dla środowiska naturalnego;
 2. układ technologiczny pompowy: pompa zatapialna, armatura zwrotno-odcinająca, układ tłoczny wykonany z polietylenu;
 3. przyłącze wentylacji grawitacyjnej;
 4. szafa zasilająco-sterownicza AKPiA (opcja)

 

ZALETY:

 • niskie koszty inwestycyjne
 • brak uciążliwości dla otoczenia
 • niskie zużycie energii
 • minimalne zapotrzebowanie terenu
 • niewielka waga
 • szybka realizacja dostawy i montażu
 • wysoka trwałość i niezawodność działania urządzenia
 • nie wymaga stałej i wykwalifikowanej obsługi