Neutralizatory KPH

Neutralizatory kwasów KPH produkowane przez firmę NavoTech służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone do instalowania w laboratoriach chemicznych lub na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp. Proponowany system neutralizacji KPH służy również jako neutralizator kondensatu. Do neutralizatora nie należy wprowadzać ścieków sanitarnych i deszczowych.

 

W złożonych układach technologicznych neutralizacji i korekty pH kwasów i zasad polecamy stosowanie instalacji przemysłowych NavoTech przedstawionych w zakładce OFERTA /PRZEMYSŁ / Neutralizacja wody i ścieków .

 

ZASADA DZIAŁANIA

Neutralizator kwasów KPH jest urządzeniem przepływowym. Ścieki wpływają do części szlamowej gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki dostają się do komory neutralizacji. Elementem neutralizacyjnym jest: indywidualnie dobrane według potrzeb złoże reakcyjne lub w standardzie osadzony w koszach naturalny węglan wapnia, na którym zachodzi reakcja chemiczna, w efekcie której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany. Ścieki po neutralizacji prowadzone są w górnej części kosza do króćca odpływowego.

 

BUDOWA

Neutralizatory kwasów KPH produkowane są w kształcie walca o osi poziomej lub pionowej i wykonane z polietylenowych konstrukcji strukturalnych o wysokiej sztywności obwodowej lub ze stali kwasoodpornej. Wyjątkowo odporne na najbardziej agresywne kwasy i zasady polietylen i stal kwasoodporna charakteryzuje się możliwością stosowania w bardzo szerokim zakresie temperatur. Proponowane urządzenia są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia w typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Elementy wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego PE-HD i stali kwasoodpornej. Neutralizatory KPH przeznaczone są do zabudowy podziemnej w terenach zielonych i ciągach komunikacyjnych lub do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach nieprzemarzających.

 

Według potrzeb i wymagań projektu neutralizator kwasów KPH, neutralizator kondensatu jest wyposażony dodatkowo:
- w sondy pomiarowe wartości pH do pracy w trybie "on line" z monitoringiem GSM,
- awaryjny system dozowania reagentów do korekty wartości pH,
- układ wentylacji mechanicznej,
- zespolone z neutralizatorem układy tłoczne.

 

 

 

 

1 Neutralizatory KPH do pobrania Pobierz