NT-ROT

NT-ROT -  brak energochłonnych dmuchaw napowietrzających.
 
Oczyszczalnia ścieków NT-ROT: obrotowe złoża tarczowe dla 50÷400 stałych mieszkańców (RLM), o przepustowości 5÷60 [m3/d].
 
OPIS DZIAŁANIA
Ruchoma seria tarcz stanowi podłoże dla rozwoju błony biologicznej, dzięki której następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. Nadmiar błony biologicznej odrywany jest od złoża i zatrzymywany w osadniku wtórnym.
 
ZASTOSOWANIE
- przepustowość 5÷60 [m3/d],
- obiekty usługowe: hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe,
- zaplecza socjalne zakładów przemysłowych.
 
ZALETY STOSOWANIA
Do najważniejszych zalet stosowania oczyszczalni NT-ROT należy:
- bardzo niskie koszty eksploatacyjne (brak dmuchaw napowietrzających),
- stabilność pracy przy nierównomierności dopływu ścieków,
- maksymalne uproszenie czynności obsługowych,
- niezawodność działania elementów i urządzeń mechnicznych,
- wysoka wytrzymałość konstrukcyjna zbiorników,
- mała ilość urządzeń mechanicznych.
 
 
 
 
Więcej informacji w katalogu NavoTech : OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW.
 
 
1 ulotka NT-ROT 1/2 Pobierz
2 ulotka NT-ROT 2/2 Pobierz