Obiegi zamknięte myjni NOT

Obieg zamknięty myjni NOT przeznaczony jest do podczyszczania i odzysku (zawracanie z powrotem do myjni) wody technologicznej zużywanej w myjniach samochodów osobowych, dostawczych, budowlanych, a także w myjniach silników i części maszyn.


Obiegi zamknięte myjni NOT składają się z dwóch kolejnych stopni:
- w pierwszym stopniu odzysku wody z myjni usuwamy: zawiesiny mineralne i organiczne sedymentujące oraz substancje ropopochodne (oleje, smary, pozostałości paliwa)
- w drugim stopniu przeprowadzone są procesy fizykochemiczne uzdatniania wody przez co usuwana jest: mętność i barwa wody, nieprzyjemny zapach, woda technologiczna z myjni po podczyszczeniu
jest kierowana z powrotem do myjek ciśnieniowych.

 

Każdy układ dobierany jest indywidualnie, na konkretne parametry techniczne takie jak: wydajność układu myjni, czas zatrzymania, stopień podczyszczenia, miejsce posadowienia i zabudowy myjni. Dla optymalnego doboru obiegu wody w myjni prosimy o kontakt z firmą NavoTech / Dział Produkty.

 

1 Obieg zamknięty myjni NOT - ulotka 1/2 Pobierz
2 Obieg zamknięty myjni NOT - ulotka 2/2 Pobierz