Separatory tłuszczu


Separatory tłuszczu LIPO instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itd.

Tłuszcze będące produktami pochodzenia naturalnego są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Występują w stanie stałym, półstałym i ciekłym. Tłuszcze dzieli się na dwie grupy: tłuszcze zwierzęce (smalec, słonina, masło, łój, tran itp.) i tłuszcze roślinne zwane potocznie olejami (oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, lniany i inne).

Nadmierna ilość tłuszczy w sieciach kanalizacji powoduje zarastanie rur. W efekcie rozkładu biologicznego tłuszcze tworzą żrące kwasy tłuszczowe o przykrym zapachu. W miejskich oczyszczalniach ścieków stwarzają poważne problemy eksploatacyjne (np. zarastanie złóż, deficyt tlenowy).


Separatory tłuszczu LIPO


Firma NavoTech produkuje separatory w wersjach wolnostojących, podzlewowych i do zabudowy podziemnej. Wersje separatorów wolnostojących i podzlewowych produkowane są z polietylenu PE-HD. Zbiorniki do zabudowy podziemnej wykonywane są na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub z betonu klasy C35/45.

Separatory tłuszczu LIPO w ofercie NavoTech:

- LIPO-PZ separator podzlewowy, zabudowa wolnostojąca, z polietylenu,

- LIPO-W separator do zabudowy wolnostojącej, z polietylenu,

- LIPO-TW separator do zabudowy wolnostojącej, zintegrowany osadnik, z polietylenu,

- LIPO-PE separator do zabudowy podziemnej, z polietylenu ,

- LIPO-T separator do zabudowy podziemnej, zintegrowany osadnik, z polietylenu,

- LIPO-B separator do zabudowy podziemnej, z betonu,

- LIPO-BO separator do zabudowy podziemnej, zintegrowany osadnik, z betonu.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Separatory tłuszczu i skrobi