Zbiorniki betonowe ROK-B

Zbiorniki magazynowe ROK-B z betonu C35/45 dla firm i organizacji, które potrzebują zbiorników na wodę i ścieki do wykorzystania w swoich instalacjach wod-kan, również do stosowania w instalacjach technologicznych i przemysłowych służących obiegowi i magazynowania medium nieagresywnego.

 

 

ZASTOSOWANIE
Zbiorniki ROK-B mogą być stosowane jako elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, oczyszczalni ścieków, separatorów, studni pomiarowych, rewizyjnych i wodomierzowych, zbiornik magazynowy na ścieki socjalno-bytowe, gnojowicę, zbiornik procesowy lub magazynowy w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczania wody i ścieków.

 

 

Rodzina zbiorników ROK-B obejmuje:
ROK-B - zbiorniki w kształcie walca o osi pionowej, średnica zewnętrzna zbiorników 1,3 do 3,3 [m] i objętości od 0,66 do 20 [m3],
ROK-BP - zbiorniki monolityczne prostopadłościenne,  objętości od 4,7 do 25 [m3],
ROK-BO - zbiorniki monolityczne owalne,  objętości od 12 do 31 [m3],
ROK-BM - zbiorniki modułowe okrągłe o osi pionowej, średnica zewnętrzna zbiorników 8,3 do 16,3 [m] i objętości od 75 do 1200 [m3].

 

 

BUDOWA
Zbiorniki żelbetowe w kształcie monolitycznego walca o osi pionowej lub o kształcie prostopadłościennym, wykonane z betonu klasy C35/45 (grubość ścianki 120 - 150mm) zabezpieczonego na zewnątrz i wewnątrz specjalnymi powłokami ochronnymi. Wykonywane w klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z niekorodujących tworzyw sztucznych PEHD i/lub stali nierdzewnej 0H18N9. Prefabrykaty spełniają wymagania normy PN-B 3264:2002, PN-EN 1917, PN-EN 206-1. Szczelność połączeń zbiornik-krąg-pokrywa- zapewnia zastosowanie wysokiej jakości uszczelek wg DIN4034, wytwarzanych z gumy syntetycznej.