Oczyszczanie ścieków może odgrywać kluczową rolę w przesunięciu Europy w kierunku przyszłości bez zanieczyszczeń, stając się bardziej efektywne pod względem zasobów i przyczyniając się do gospodarki obiegu zamkniętego, według raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Większość miejskich oczyszczalni ścieków w Europie skupiła się na oczyszczaniu wody i zwracaniu jej do środowiska w prostym, liniowym podejściu. Jednak dzięki zastosowaniu nowych technik i innowacji, te obiekty mogą działać jako centra zasobów dostarczające odzyskaną wodę, energię, składniki odżywcze i materiały organiczne do ponownego użycia, recyklingu i odzysku.

Zarządzanie ściekami (moczem, kałem i brudną szarą wodą, którą spuszczamy do naszych kanalizacji), a także odpływem miejskim z dróg i przemysłowymi ściekami, jest dalekie od procesu wolnego od zanieczyszczeń w całej Europie. Potrzebne do minimalizacji zanieczyszczenia wody oczyszczanie może prowadzić do produkcji gazów cieplarnianych i zanieczyszczonych osadów, które mogą zanieczyszczać powietrze, gleby i wodę. Oczyszczalnie ścieków stoją przed dodatkowymi wyzwaniami, takimi jak gwałtowne wzrosty wody deszczowej z ekstremalnej pogody spowodowanej zmianami klimatu, oraz faktem, że w miejskich ściekach jest znacznie więcej zanieczyszczeń, niż wcześniej uznano w prawodawstwie UE.

Przeglądy i oceny kluczowych części europejskiego prawodawstwa, takie jak dyrektywy dotyczące miejskiego oczyszczania ścieków i osadów ściekowych, dają możliwość modernizacji i poprawy spójności w całym sektorze oraz pomagają w realizacji ambicji Europejskiego Zielonego Ładu. Raport mówi, że potrzebne są działania w innych powiązanych obszarach, aby wspierać oczyszczanie wody w osiąganiu przyszłej zrównoważoności i redukcji zanieczyszczeń. W szczególności potrzebne są wysiłki na wcześniejszych etapach, aby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie wody i kontrolę zanieczyszczeń, minimalizując zarówno objętość wody do oczyszczenia, jak i poziom zanieczyszczenia.

Oczyszczanie ścieków nie jest „rozwiązaniem pasującym do wszystkiego”. Lokalne warunki wymagają lokalnych rozwiązań. Zasoby finansowe, dostępność ziemi, gęstość zaludnienia, charakter wód odbierających i rodzaje działalności przemysłowej wpływają na dostępne opcje. Zapewnienie elastycznych podejść do spełniania niezbędnych norm jakościowych może umożliwić innowacje i lokalnie odpowiednie rozwiązania.

Osiągnięcie przejścia do bardziej efektywnego oczyszczania ścieków i gospodarki obiegu zamkniętego wymaga zmian nie tylko w podejściach regulacyjnych i instytucjonalnych, ale także w tym, jak my jako obywatele doceniamy nasze indywidualne i zbiorowe obowiązki wobec zarządzania ściekami.

Raport podkreśla również, że istotne są bodźce ekonomiczne dla recyklingu i ustawodawstwo, które pomaga skalować cykliczne podejścia do miejskiego oczyszczania ścieków, umożliwiając odzyskanym zasobom wejście na rynek, podczas gdy prawne bariery ograniczające wykorzystanie takich zasobów – na przykład osadów ściekowych – powinny być ponownie rozważone.

Ważnym elementem jest również zaangażowanie społeczności. Przejście do bardziej efektywnego oczyszczania ścieków i gospodarki obiegu zamkniętego wymaga zmiany nie tylko w podejściach regulacyjnych i instytucjonalnych, ale także w sposobie, w jaki my jako obywatele doceniamy nasze indywidualne i zbiorowe obowiązki wobec zarządzania ściekami.

Firma Navotech, specjalizująca się w inżynierii środowiska, jest doskonałym przykładem innowacyjnego podejścia do oczyszczania ścieków, które jest zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży, Navotech oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, dostosowane do specyfiki każdego miejsca.

Jednym z kluczowych produktów firmy jest reaktor biologiczny NT-BIOS, który jest idealny dla różnych typów obiektów, takich jak hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, osiedla mieszkaniowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, zaplecza socjalne zakładów produkcyjnych, hale przemysłowe oraz inne grupy zabudowań.

Navotech oferuje również innowacyjne rozwiązania, takie jak złoże tarczowe, które wykorzystuje specjalne tarcze pokryte biofilmem do oczyszczania ścieków. Technologia ta jest nie tylko skuteczna, ale także oszczędza miejsce i jest odporna na zmiany obciążenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla miejsc o ograniczonym dostępie.

Wszystkie te innowacje są zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu, który dąży do zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i promowania gospodarki obiegu zamkniętego. Dzięki firmom takim jak Navotech, możliwe jest osiągnięcie tych celów, jednocześnie zapewniając czystą, bezpieczną wodę dla społeczności na całym kontynencie.

Podsumowując, optymalizacja oczyszczalni ścieków w Europie wymaga zintegrowanego podejścia, które obejmuje innowacje technologiczne, zmiany w prawodawstwie, a także zaangażowanie społeczności. Wszystko to może przyczynić się do osiągnięcia celów związanych z zanieczyszczeniem i gospodarką obiegu zamkniętego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

5/5 - (2 votes)

Autor: mgr inż. Adam Głogowski