Oczyszczalnie wody i ścieków


Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na wielokrotnym zintensyfikowaniu biochemicznych procesów rozkładu substancji organicznych, zachodzących w warunkach naturalnych przez użycie odpowiednich urządzeń technicznych i wytworzenie w nich optymalnych warunków rozwoju dla ograniczonego zespołu organizmów żywych, będących jakby pewnym wycinkiem naturalnego środowiska.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oczyszczania ścieków.

Firma NavoTech oferuje doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków dostosowanej do potrzeb Inwestora oraz warunków lokalnych.

Proponowane przez NavoTech rozwiązania oczyszczania ścieków:

NT-ROT obrotowe złoża tarczowe, dla 50÷400 RLM, wydajność 5÷60 [m3/d],

NT-BIOS reaktor biologiczny SBR dla 50÷2000 RLM, wydajność 7,5÷300 [m3/d].Oczyszczalnie ścieków NT-ROT


Oczyszczalnia ścieków NT-ROT: obrotowe złoża tarczowe dla 50÷400 stałych mieszkańców (RLM), o przepustowości 5÷60 [m3/d].

 

Opis działania

Ruchoma seria tarcz stanowi podłoże dla rozwoju błony biologicznej, dzięki której następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. Nadmiar błony biologicznej odrywany jest od złoża i zatrzymywany w osadniku wtórnym.

 

Zastosowanie
- szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe,

- zaplecza socjalne zakładów przemysłowych.

 

Zalety stosowania

- bardzo niskie koszty eksploatacyjne (brak dmuchaw napowietrzających),

- stabilność pracy przy nierównomierności dopływu ścieków,

- maksymalne uproszenie czynności obsługowych,

- niezawodność działania elementów i urządzeń mechanicznych,

- wysoka wytrzymałość konstrukcyjna zbiorników,

- mała ilość urządzeń mechanicznych.Oczyszczalnie ścieków NT-BIOS


Oczyszczalnie typu NT-BIOS stanowią klasyczne, sprawdzone rozwiązanie unieszkodliwiania ścieków socjalno bytowych udoskonalane przez NavoTech od 20 lat. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością układu na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków czego potwierdzeniem  jest ich zabudowa i praca na autostradowych MOP-ach, stacjach narciarskich, zakładach pracy itd.

 

Opis działania

Jako stopień biologiczny zastosowano tutaj reaktor porcjowy SBR (ang. Sequencing Batch Reactor) z nisko obciążonym osadem czynnym. Oczyszczanie ścieków przebiega w kilku fazach i cyklach w ciągu doby w jednym zbiorniku.

 

 

Zastosowanie

- obiektów usługowych (hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej),

- osiedli mieszkaniowych,

- sanatoriów,

- ośrodków wypoczynkowych,

- zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych,

- innych grup zabudowań.

 

Zalety stosowania:

- niskie koszty eksploatacyjne,

- odporność układu na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków,

- wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń,

- szybkie wpracowanie oraz rozruch oczyszczalni po podaniu ścieków,

- brak uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia,

- zwarta, monolityczna budowa,

- łatwość obsługi i niezawodność pracy.
MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Oczyszczalnie wody i ścieków