Zagospodarowanie wody deszczowej


Czym jest system NT-ZWD produkowany przez firmę NavoTech ?

To kompletny, zintegrowany system zagospodarowania wody deszczowej. Stanowi skuteczne rozwiązanie problemów zagospodarowania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice itp.).

System zagospodarowania wody deszczowej NT-ZWD jest konfigurowany, dobierany indywidualnie według wielkości zlewni, potrzeb Inwestora i wymagań projektu. Dostarczany na budowę jako całość systemu z dopracowanymi parametrami technicznymi, wymiarami i 10 letnią gwarancją dla Zamawiającego.

 

Według potrzeb i parametrów wejściowych do budowy systemu NT-ZWD możemy wybrać następujące urządzenia:

- studnia kontrolna (zabezpieczenie kratowe wlotu),

- osadnik (separacja zawiesin mineralnych i organicznych),

- separator (separacja substancji ropopochodnych),

- zbiornik magazynowy, retencyjny (do wykorzystania zebrana woda deszczowa),

- komory drenażowe (retencja i/lub rozsączanie w gruncie),

- regulator wypływu (odprowadzenie nadmiaru wody z zadaną wydajnością),

- zawór zwrotny (zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przed odorami i gryzoniami).


NT-ZWD wsparcie techniczne


Zapewniamy następujące wsparcie techniczne:
- program doboru urządzeń systemu (przez wprowadzenie podstawowych parametrów program umożliwia dobór urządzeń i wielkości systemu),
- rysunki techniczne .dwg (gotowe rysunki w formatach .dwg do wykorzystania w koncepcjach i projektach branżowych),
- informator techniczny (podstawowe informacje na temat zastosowania, wykorzystania, projektowania i zabudowy PMBP).

Przyjęte i sprawdzone wysokie wskaźniki wytrzymałości poszczególnych elementów układu gwarantują możliwość stosowania systemów w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym o nacisku 14,5 tony na oś (w jezdniach i pod parkingami).


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Zagospodarowanie wody deszczowej

Więcej informacji o zabezpieczeniach przeciwzalewowych znajdą Państwo tutaj.