Zbiorniki ppoż


Układy technologiczne systemów przeciwpożarowych budowane są na bazie zbiorników z polietylenu ROK-PE lub zbiorników stalowych ROK-R. System ppoż. składa się z jednego zbiornika lub przy większych kubaturach technologicznych układany jest w baterie zbiornikowe o objętości do 1000 m3.

Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym.

Do podstawowych elementów wyposażenia zbiorników układu ppoż. należą:

- przewody, rurociągi i króćce nalewowe, ssawne, spustowe, przelewowe itp.

- drabiny i włazy konieczne do obsługi i prowadzenia prac serwisowych,

- układ automatyki i sterowania zintegrowany z systemem informacji o stanie urządzeń, poziomie wody w zbiornikach.

Firma NavoTech posiada zaplecze techniczne i dlatego oferuje swoje wsparcie przy opracowaniu i uzgadnianiu projektów, doborze urządzeń i instalacji.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Zbiorniki ppoż