Desorbery, wieże aeracyjne


Desorber jest urządzeniem znajdującym zastosowanie w niektórych instalacjach uzdatniania wody. Jest to bezciśnieniowe urządzenie, składające się z kolumny (wieży aeracyjnej) oraz zbiornika o odpowiednich gabarytach (dobranych pod indywidualne potrzeby). W niektórych instalacjach w których gromadzenie uzdatnionej wody nie jest konieczne bezpośrednio w miejscu uzdatnienia zastosowanie znajdują same wieże aeracyjne które wpina się w układ tłoczny instalacji a uzdatnioną wodę magazynuje w osobnych zbiornikach lub podaje bezpośrednio do sieci.

 


ZASADA DZIAŁANIA


Desorber (wieża aeracyjna) wykorzystuje przeciwprądowy przepływ wody i powietrza: na przewodzie doprowadzającym medium do desorbera, w górnej części wieży instaluje się dyszę zraszającą która ma za zadanie rozproszyć strumień wody na całej powierzchni złóż wewnątrz wieży. W przeciwprądzie do spływającej wody porusza się powietrze które przedmuchuje wodę zatrzymującą się na złożach wieży. Przepływ powietrza może być wymuszony (dmuchawa) bądź grawitacyjny. Uzdatniona woda zostaje odprowadzona króćcem zainstalowanym w dolnej części wieży do zbiornika magazynowego lub do instalacji.


BUDOWA


Desorber (wieża aeracyjna) w całości wykonana jest z materiałów odpornych na korozję: ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej i/lub tworzyw sztucznych. Korpus wieży zwyczajowo składa się z kilku segmentów ułatwiających demontaż oraz czyszczenie złoża. Otwór inspekcyjny/rewizyjny pozwala na bieżąco śledzić stan czystości wnętrza urządzenia.

 

 

EFEKT


  • Bezciśnieniowe napowietrzanie (natlenianie) wody przed stacjami odżelaziania i odmanganiania wody

  • Usuwanie z wody rozpuszczonych gazów (min. CO2, H2S, NH3)

  • Odżelazianie wody


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Desorbery wieże aeracyjne