Neutralizacja wody i ścieków


Neutralizacja (reakcja zobojętniania) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Zakres pH ścieków oczyszczonych wprowadzonych do kanalizacji według rozporządzenia Ministra Środowiska powinien mieścić się w zakresie od 6,5 do 8,0. Jeżeli pH ścieku nie spełnia powyższego wymogu należy poddać je neutralizacji.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Neutralizacja wody i ścieków