Zbiorniki polietylenowe ROK-PE, ROK-P

Uniwersalne zbiorniki magazynowe ROK z polietylenu dla indywidulanego klienta do stosowania w domu i ogrodzie jak również dla firm i organizacji, które potrzebują zbiorników na wodę i ścieki do wykorzystania w swoich instalacjach wod-kan, również do stosowania w instalacjach technologicznych i przemysłowych służących do obiegu i magazynowania medium agresywnego i nieagresywnego.

 

ZASTOSOWANIE
- zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej, ścieków i innych również agresywnych mediów,
- zbiorniki stosowane w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczania wody i ścieków,
- zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
- zbiorniki magazynowe wodę pitną używaną w celach gospodarczych,
- elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, oczyszczalni ścieków, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

 

 

Rodzina zbiorników ROK z polietylenu obejmuje:
ROK-PE - zbiornik w kształcie walca o osi poziomej, objętość w zakresie od 3 do 150 [m3],
ROK-P – zbiornik w kształcie walca o osi pionowej, objętość w zakresie od 0,3 do 12 [m3].

 

BUDOWA
Zbiorniki polietylenowe ROK,
w kształcie walca o osi pionowej lub poziomej, produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN2÷SN8. Proponowane zbiorniki są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki nie wymagają stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i/lub stali nierdzewnej 0H18N9. Wyjątkowo odporny na najbardziej agresywne kwasy i zasady oraz inne ścieki polietylen charakteryzuje się możliwością zastosowania w szerokim zakresie temperatur (od -40 ºC do +60ºC). Możliwe wykonanie z atestem PZH na wodę pitną.
Osadniki według wymagań projektu mogą być stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.