Zbiorniki stalowe

Zbiorniki stalowe ROK-R

Firma NavoTech wprowadziła na stałe do swojej oferty zbiorniki stalowe wykonane na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat.

 

Zastosowanie

Zbiornik stalowy ROK-R może być z powodzeniem stosowany jako zewnętrzny, bezciśnieniowy układ kanalizacji do montażu: w gruncie, w pasie drogowym pod jezdnią, w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej:
- zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
- zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej,
- elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

 

Budowa

Zbiorniki stalowe ROK-R wykonane są na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat. Pod warstwą tworzywa Trench-coat zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej grubości 40μm naniesionej metodą ogniową. Ścianka zbiornika ma przekrój wielowarstwowy PE-Zn-St-Zn-PE . Szczelność połączeń spawanych jest sprawdzana za pomocą metody penetrantów barwnych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności miejsca spawania zabezpieczane są antykorozyjnie przez malowanie farbą ZINGA oraz preparatem TRISPEC TPC-515-7.

 

Wymiary

Systemy retencyjne zbiorników stalowych występują w typoszeregu średnic od 1000 do 3600 [mm], a długość układu ograniczona jest tylko możliwością transportu i ułożeniem na budowie. Systemy retencyjne mogą być budowane w postaci baterii łączonych za pomocą kołnierzy.

 

Dobór systemu
W razie potrzeby służymy pomocą w doborze i ułożeniu właściwego, kompletnego systemu retencyjnego, który będzie obejmował inne elementy składowe systemu takie jak: odwodnienia liniowe, regulatory przepływu, separatory, przepompownie, klapy zwrotne.