Zbiorniki magazynowe

Zbiorniki magazynowe NavoTech zależnie od potrzeb i warunków stosowania produkowane są w różnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych: cylindryczne pionowe i poziome, jedno lub kilkukomorowe, jako urządzenia przepływowe i bezodpływowe, z bocznym dopływem lub odpływem, z dodatkowymi dolotami. Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy podziemnej w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych lub jako wolnostojące.
Zbiorniki NavoTech stosowane są dla: magazynowanie, retencja wody deszczowej, układy oczyszczalni ścieków, separatorów, osadników, zbiorniki magazynowe wody pitnej, zbiorniki ppoż., stosowania w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych.

 

Kolejno według zakładek zbiorniki NavoTech oferujemy w następujących wykonaniach materiałowych:
RET z polietylenu, objętości robocze zbiornika do 3,2 [m3],
ROK-PE dwuścienne z polietylenu, objętości robocze zbiorników do 150 [m3],
ROK-B z betonu C35/45, objętości robocze zbiorników do 1200 [m3],
ROK-R spiralne, stalowe, objętości robocze zbiorników do 200 [m3],
 

Zbiorniki RET - magazynowe na wodę i ścieki - zapraszamy do Działu PROMOCJE na Stronie Głównej.