Kiedy pada deszcz, resztki paliw i inne szkodliwe dla środowiska substancje ropopochodne są spłukiwane wraz z deszczówką do wód powierzchniowych (strumieni, rzek, jezior) i mogą je zanieczyszczać. Aby zapobiec temu, stosuje się separatory. Dzięki separatorom, węglowodory są usuwane z wody i magazynowane, co pomaga zapewnić, że nasze działania są przyjazne dla środowiska.

Wymóg prawny

Oczyszczanie deszczówki z substancji na bazie oleju jest wymogiem prawnym, jak stwierdzono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dziennik Ustaw 2019, poz. 1311) o substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i warunkach, które należy spełnić podczas odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, oraz podczas odprowadzania deszczówki lub śniegu do wód lub do obiektów wodnych: § 17. 1. Zgodnie z przepisami, deszczówka musi być oczyszczana z substancji na bazie oleju, jeśli stężenie tych substancji jest wyższe niż 15 mg/l.

Takie substancje i szkodliwe zawiesiny spływają z dużych utwardzonych powierzchni, na drogach, autostradach, parkingach, stacjach benzynowych, myjniach samochodowych, zajezdniach autobusowych, halach przemysłowych, terenach kolejowych – wszędzie tam, gdzie występują nawet małe wycieki oleju z silników spalinowych lub maszyn na olej napędowy.

Dwie technologie do wyboru

Firma Navotech oferują dwie technologie, które znalazły zastosowanie w separatorach oleju. Są to technologia lamelowa, oraz technologia koalescencyjna. Oba rozwiązania gwarantują wysoką efektywność i mogą być instalowane zarówno w strefach ruchu drogowego, jak i na terenach zielonych.

Są one łatwe do instalacji i obsługi. Zwykle są podłączone do urządzenia do pobierania próbek. Dla pełnej ochrony wody powinien on być uzupełniony o zbiornik osadowy. Oferujemy również urządzenia połączone w jednej komorze, tj. zintegrowany z zbiornikiem osadowym.

Kiedy wybrać separator lamelowy?

Separator lamelowy to rozwiązania umożliwiają oczyszczanie deszczówki na większych obszarach zlewni. Są zalecane do stosowania na wyjściach miejskich kolektorów deszczowych, na dużych parkingach, do ochrony wód powierzchniowych w zakładach przemysłowych, centrach logistycznych, lotniskach. Są również odpowiednie do odprowadzania deszczówki z autostrad i dróg o dużym natężeniu ruchu. Są zaprojektowane tak, aby mogły oczyszczać wodę o przepływach większych niż nominalne, co jest ich największą zaletą.

Efektywność wstępnego oczyszczania wynosi 5mg/m3 dla przepływu nominalnego, a maleje wraz ze wzrostem przepływu, ale oczyszczanie wody nadal ma miejsce. Jest to niezwykle ważne przy obsłudze dużych i bardzo dużych powierzchni, z których spływa deszczówka. Użycie separatorów lamelowych jest wtedy jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Ich konstrukcja pozwala na separację i retencję zarówno substancji pochodzących z oleju, jak i mineralnych zawiesin stałych (piasków, zawiesin) zawartych w odpływie deszczówki i śniegu z dowolnego typu obszaru zlewni.

Te urządzenia są zalecane dla dużych zlewni, gdzie w różnych momentach może płynąć więcej lub mniej deszczówki, tj. tam, gdzie występuje zróżnicowane obciążenie przepływem i różne obciążenia olejem i zawiesinami stałymi.

Kiedy wybrać separator koalescencyjny?

Separator koalescencyjny MAK-PE zapewnia rozwiązania koalescencyjne zapewniają oczyszczanie deszczówki tylko dla przepływu nominalnego. Parametry urządzenia powinny być dobrane tak, aby nominalna pojemność separatora była większa niż maksymalny przepływ deszczówki wpływającej do urządzenia.

Te urządzenia są zalecane dla mniejszych zlewni, gdzie zanieczyszczenia występują w niskich stężeniach, więc są odpowiednie dla garaży i myjni samochodowych, stacji benzynowych, parkingów, mniejszych zakładów przemysłowych, odprowadzania wody z mostów i wiaduktów drogowych.

Separator koalescencyjny to separator ropopochodnych, który służy do izolacji i zatrzymania substancji ropopochodnych, jak również zawiesin mineralnych, takich jak piasek, ścieki i szlam. Te zanieczyszczenia mogą być obecne w wodach opadowych i roztopowych, które spływają z różnego rodzaju zlewni.

Głównym elementem konstrukcyjnym separatora jest szczelny korpus wykonany z betonu. Może on przybierać formę studni o średnicy w zakresie od 1000 do 3000 mm, bądź też może być oddzielną komorą wewnątrz zbiornika retencyjnego. Korpus urządzenia jest na tyle masywny, że nie wymaga dodatkowego obciążenia.

Zasilanie separatorów koalescencyjnych powinno odbywać się przez dopływ grawitacyjny. W sytuacjach, gdy wymagane jest pompowanie ścieków, rekomenduje się instalację pompowni za separatorem.

Zintegrowane z osadnikiem

Separator tłuszczu z osadnikiem to urządzenie zaprojektowane do oczyszczania ścieków z tłuszczów i olejów, które mogą występować w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z różnych typów zlewni. Urządzenia te są powszechnie używane w branżach takich jak gastronomia, przemysł spożywczy, hotelarstwo, czy też w różnego rodzaju zakładach przemysłowych.

Konstrukcja separatora tłuszczu z osadnikiem składa się z dwóch kluczowych elementów: osadnika i separatora. Osadnik ma za zadanie oczyszczanie ścieków z zawiesin mineralnych, natomiast separator służy do wydzielania tłuszczów i olejów z wody.

Separatory tłuszczu z osadnikiem to działa na podstawie zasady grawitacji, co oznacza, że substancje cięższe osiadają na dnie, podczas gdy lżejsze unoszą się na powierzchni. To pozwala na efektywne oddzielenie tłuszczów i olejów od wody, umożliwiając ich bezpieczne usunięcie.

Dzięki swojej konstrukcji, urządzenie to jest łatwe w obsłudze i utrzymaniu, a jednocześnie gwarantuje skuteczne oczyszczanie ścieków.

Co brać pod uwagę przy wyborze separatora?

Podsumowując, przy wyborze odpowiedniego typu separatora, należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • wielkość obszaru, z którego następuje odpływ deszczówki, co wpływa na objętość odpływu deszczówki,
  • ilość zawiesin stałych zawartych w deszczówce,
  • działanie urządzenia podczas przepływu burzowego,
  • stopień ochrony wód powierzchniowych, do których wpływa deszczówka – czy jest to strefa chroniona, jaka jest prędkość prądu i jak długo trwa samooczyszczanie się rzeki lub strumienia.

Firma Navotech jest liderem w dziedzinie technologii separacji, oferując szeroką gamę separatorów ropopochodnych, które są niezawodne, wydajne i łatwe w obsłudze. Nasze produkty są instalowane na terenie całej Polski, zapewniając najwyższą jakość usług dla naszych klientów.

Nasze urządzenia MAK-PE są przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. Zatrzymują one zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne.

Oferujemy również rozwiązania typu SL, które są przeznaczone do oddzielania substancji ropopochodnych (oleje, smary, benzyny itp.). Ze względu na duże przepustowości do 10 000 [l/s], linia produktów SL stosowana jest w systemach oczyszczania wód deszczowych pochodzących z układów zlewni miejskich, w sieciach deszczowych zakładów przemysłowych czy baz sprzętowych, w systemach odwodnienia dróg, a także parkingów itp.

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów, którzy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego biznesu. Nasze doświadczenie i wiedza techniczna gwarantują, że dostarczymy Ci produkt, który spełni wszystkie Twoje wymagania i przyczyni się do ochrony naszego środowiska.

5/5 - (3 votes)

Autor: mgr inż. Adam Głogowski