Zabezpieczenia przeciwzalewowe


Zabezpieczenia przeciwzalewowe, przeciwpowodziowe stosowane są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko cofki, cofania się wody do kanalizacji grawitacyjnej z rowów melioracyjnych, rzek, jezior, zatok lub innych zbiorników wodnych. Cofka wody do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi do podtopień garaży, piwnic, zakładów przemysłowych. Częstym powodem zalania niżej położonych miejsc są awarie systemów przepompowni wody i ścieków.

Sprawdzonym systemem zabezpieczeń przeciwcofkowych, przeciwzalewowych jest stosowanie klap i zaworów zwrotnych do montażu na sieci kanalizacji lub na ich wylotach do odbiornika. Wykonane z przyłączem kołnierzowym, bosym. Według potrzeb w klapach stosowane są przeciwwagi z możliwością regulacji siły otwarcia. Wykonywane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD, charakteryzujący się wysoką odpornością na korozję i działanie agresywnych substancji mogących znajdować się w ściekach. Materiały te nie wymagają stosowania dodatkowych powłok ochronnych i zabiegów konserwacyjnych.

Zabezpieczenia przeciwzalewowe oferowane przez firmę NavoTech obejmują:

- KP klapy zwrotne,

- ProFlex zawory zwrotne jednokierunkowe.Klapy zwrotne KP


Klapy zwrotne KP produkcji NavoTech służą do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanałów rurowych, zapobiegają wstecznemu przepływowi w przypadku podniesienia poziomu ścieków za klapą. Pełnią rolę zabezpieczającą i regulującą.

Klapa zwrotna otwiera się samoczynnie w kierunku przepływu pod wpływem naporu cieczy wewnątrz rurociągu. Przy wzroście ciśnienia cieczy za klapą zwrotną, jednokierunkową (np. w odbiorniku) do wartości większej od wartości ciśnienia panującego w rurociągu doprowadzającym, następuje samoczynne zamknięcie tarczy zamykającej klapy zwrotnej.

Klapy zwrotne KP produkowane są w dwóch podstawowych rodzajach:

- klapy zwrotne sieciowe,
  KP-S - klapa zwrotna, sieciowa, bosa,
  KP-Sk - klapa zwrotna, sieciowa, kołnierzowa,
do montażu na sieci kanalizacji grawitacyjnej,

- klapy zwrotne końcowe
  KP-Kb - klapa zwrotna, końcowa, bosa,
  KP-Kb-p - klapa zwrotna, końcowa, bosa z przeciwwagą,
  KP-Kk - klapa zwrotna, końcowa, kołnierzowa,
  KP-Kk-p - klapa zwrotna, końcowa, kołnierzowa z przeciwwagą,
do montażu w studni, na przyczółku, wylocie kanalizacji do odbiornikZawory zwrotne  ProFlex


Gumowy jednokierunkowy zawór zwrotny ProFlex  jest doskonałym rozwiązaniem dla kontrolowania ciśnienia wstecznego (przeciwciśnienia) tworzącego się w odpływach z oczyszczalni ścieków, wylotach kanałów ściekowych, deszczowych i na odpływach do cieków wodnych.  Oferowane zawory zwrotne to alternatywa dla klap zwrotnych, które mogą się zakleszczać i  rdzewieć. W przeciwieństwie do klap zwrotnych, gumowy zawór zwrotny ProFlex poradzi sobie z przeszkodami  (przedmiotami blokującymi wypływ) bez zakleszczania jak również bez otwarcia klapy, bez możliwości jej  zamknięcia.

Zawory zwrotne ProFlex produkowane są w dwóch podstawowych rodzajach:

- ProFlex typ 710 lub 720 z przyłączem kołnierzowym,
- ProFlex typ 730 lub 740 z przyłączem tulejowym.

Podstawowe zalety stosowania zaworów zwrotnych ProFlex to przede wszystkim:
- doskonałe zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przeciwcofkowe
- zabezpieczają przed dostaniem się gryzoni do instalacji
- zabezpieczają przed odorami
- brak elementów ruchomych typu zawias lub przegub
- odporne i niewrażliwe na falowanie wody
- szeroki zakres stosowanych średnic od 50 do 1800 [mm]
- duży wybór wariantów zabudowy: na przyczółkach, w studniach, w istniejącej rurze, na kanale zamkniętym lub otwartym
- bardzo cicha praca bez uderzeń
- nie odkształcają się i nie zamarzają
- odporna na dewastację (brak elementów stalowych).

W przypadku zainteresowania zaworami zwrotnymi ProFlex prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Oferujemy pomoc w doborze urządzeń i szczegółowe materiały techniczne.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog:  Zabezpieczenia przeciwzalewowe

Film pokazowy: Zawór Proflex