Wolnostojące zbiorniki i wanny procesowe


Podstawowe materiały konstrukcyjne naszych zbiorników to:

 • PE

 • PP

 • PVC

 • PVDF

 • Stal nierdzewna

 • Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

W naszej ofercie mamy dwa typy zbiorników:

NT-TOR - zbiorniki cylindryczne

NT-TOP - zbiorniki prostopadłościenne

Dzięki dużej rozpiętości materiałów konstrukcyjnych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni zbiornik NT-TOR/NT-TOP odporny na:

 • magazynowane medium (np. media agresywne: trujące, żrące),

 • temperaturę (medium oraz otoczenia),

 • warunki pracy.


Zbiorniki NT-TOR/NT-TOP na plac budowy dostarczamy jako gotowe do montażu lub w razie konieczności spawamy je na obiekcie u klienta.

W przypadkach w których obowiązujące przepisy obligują użytkownika zbiornika NT-TOR/NT-TOP do jego zgłoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących) na plac budowy dostarczamy produkty z pełną dokumentacją UDT.


Zbiorniki wykonujemy w wersjach:

 • wolnostojącej:

  > cylindryczne pionowe: z dnem płaskim, stożkowym, skośnym, otwarte, zamknięte itp.,

  > cylindryczne poziome,

  > prostopadłościenne,

  > inne wg. zapotrzebowania inwestora.

 • podziemnej

Podstawowe wyposażenie zbiorników obejmuje

        > wannę ochronną (wykonanie dwuścienne),

        > izolację termiczną oraz systemem utrzymania/podnoszenia temp. medium

         > drabiny wejściowe, podesty, poręcze

         > pompy, mieszadła

         > aparatura kontrolno-pomiarowa, czujnikami itp.

 

MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog: Zbiorniki wolnostojące magazynowe procesowe