Neutralizatory


Neutralizatory kwasów KPH produkowane przez firmę NavoTech służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone do instalowania w laboratoriach chemicznych lub na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp., neutralizator KPH można stosować jako neutralizator kondensatu.

W złożonych układach technologicznych neutralizacji i korekty pH kwasów i zasad polecamy stosowanie instalacji przemysłowych NavoTech przedstawionych tutaj.


ZASADA DZIAŁANIA


Neutralizator kwasów KPH jest urządzeniem przepływowym. Ścieki wpływają do części szlamowej gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki dostają się do komory neutralizacji. Elementem neutralizacyjnym jest indywidualnie dobrane według potrzeb złoże reakcyjne lub w standardzie osadzony w koszach naturalny węglan wapnia, na którym zachodzi reakcja chemiczna, w efekcie której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany. Ścieki po neutralizacji prowadzone są w górnej części kosza do króćca odpływowego.

 


BUDOWA


Według potrzeb i wymagań projektu neutralizator kwasów KPH, neutralizator kondensatu jest wyposażony dodatkowo:
- w sondy pomiarowe wartości pH do pracy w trybie 'online' z monitoringiem GSM,
- awaryjny system dozowania reagentów do korekty wartości pH,
- układ wentylacji mechanicznej,
- zespolone z neutralizatorem układy tłoczne.

 


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Ulotka informacyjna: Ulotka-KPH